Gegevensbescherming

Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website.

Verantwoordelijk persoon

Hilton Engieneering BV (Klipperweg 22, 6222PC Maastricht) is verantwoordelijk voor deze website. Meer informatie over ons bedrijf en de gemachtigde vertegenwoordigers vindt u in onze impressum.

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Om u onze website en de daarbij behorende diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming
 • om contracten na te komen
 • op basis van een belangenafweging
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming aan ons te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken.

Als wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, hebt u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Toegangsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt om de inhoud van de website op uw apparaat te kunnen weergeven.

Om ervoor te zorgen dat de pagina's in uw browser worden weergegeven, moet het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt, worden verwerkt. Er is ook meer informatie over de browser van uw apparaat.

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die met onze IT-systemen worden verwerkt, te waarborgen.

Voor dit doel en vanuit dit belang worden op basis van een belangenafweging de volgende gegevens gelogd:

 • IP-adres van de oproepende computer (maximaal 7 dagen)
 • Besturingssysteem van de oproepende computer
 • Browserversie van de oproepende computer
 • Naam van het geopende bestand
 • Datum en tijd van het verzoek
 • hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Verwijzende URL
 • Het IP-adres wordt uiterlijk na 7 dagen verwijderd uit alle systemen die worden gebruikt in verband met de werking van deze website. Uit de overige gegevens kunnen wij dan geen persoonsgegeven meer vaststellen.

De gegevens worden ook gebruikt om fouten op de website te identificeren en te corrigeren.

Contact Formulier

Op onze website bieden wij een contactformulier aan waarmee u informatie over onze producten of diensten kunt aanvragen of in het algemeen contact met ons kunt opnemen. We hebben de gegevens die u nodig heeft om een ​​vraag te beantwoorden gemarkeerd als verplichte velden. Informatie over andere gegevensvelden is vrijwillig.

Deze gegevens hebben wij nodig om uw verzoek in behandeling te nemen, u correct te kunnen aanspreken en u een antwoord te kunnen sturen. De gegevensverwerking vindt plaats in het geval van specifieke vragen voor de uitvoering van een contract of het aangaan van een contract. Bij algemene vragen vindt de verwerking plaats op basis van een belangenafweging.

Aanvragen die via het contactformulier op onze website worden ontvangen, worden door ons elektronisch verwerkt om uw verzoek te beantwoorden. In dit kader kunnen ook andere personen of afdelingen en mogelijk derden kennis krijgen van de inhoud van het formulier dat u hebt verzonden.

De formuliergegevens worden via versleutelde verbindingen via internet verzonden.

Cookies

U heeft de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies worden geplaatst door de juiste instellingen in uw browser te maken. Wij willen u er echter op wijzen dat het gebruik van onze website dan slechts in beperkte mate mogelijk is. Cookies installeren of starten geen programma's of andere applicaties op uw computer.

Cookies worden gebruikt op basis van een belangenafweging. Ons belang is het gebruiksvriendelijke bezoek aan onze website.

Video - YouTube

Om onze producten op onze website te presenteren, gebruiken we de embedding-functie van de provider Youtube (https://youtube.com) (Google Ireland Limited). Video's kunnen op onze website worden weergegeven en afgespeeld met behulp van de embedding-functie.

De aanbieder gebruikt cookies tijdens het afspelen van YouTube-video's. Met behulp van de gebruikte cookies verzamelt de aanbieder informatie over het gebruikersgedrag. De aanbieder stelt dat de informatie die via de gebruikte cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om ongewenst gedrag te voorkomen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en videostatistieken vast te leggen. Als de websitebezoeker al is ingelogd op zijn Google-klantaccount, wijst Google de video toe aan zijn gebruikersaccount als hij de video start. Als een overeenkomstige toewijzing van de video niet gewenst is, moet de gebruiker zich voor het afspelen van de video afmelden bij zijn Google-klantaccount.

Bovendien slaat Google gegevens op (ook voor niet-ingelogde gebruikers) in gebruiksprofielen en evalueert deze. De uitgevoerde evaluaties worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG op basis van de legitieme belangen van Google. Het gerechtvaardigd belang heeft betrekking op de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of de op behoeften gebaseerde vormgeving van de website. De sitebezoeker kan bezwaar maken tegen het aanmaken van een bijbehorend gebruikersprofiel. Het bezwaar moet naar Youtube worden gestuurd.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://policies.google.com/privacy

Video - Vimeo

Om onze producten op onze website te presenteren, gebruiken we de embedding-functie van de provider Vimeo (www.vimeo.com). Video's kunnen op onze website worden weergegeven en afgespeeld met behulp van de embedding-functie. Door de integratie van de video's wordt - om technische redenen - de server van de provider opgeroepen. Voor het bijbehorende gebruik van gegevens van de browser of het eindapparaat verwijzen we naar de betreffende gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder. Omdat zij verantwoordelijk zijn voor de bijbehorende gegevensverwerking. De gegevensbeschermingsinformatie van Vimeo is te vinden op: https://vimeo.com/privacy Volgens eigen informatie garandeert Vimeo ook een adequaat niveau van gegevensbescherming door te voldoen aan de vereisten van het Privacy Shield (Privacy Shield entry).

Google-weblettertypen

Op onze website gebruiken we zogenaamde Google-weblettertypen. Lettertypen worden geladen van Google-servers, die dienen om het ontwerp van de website te verbeteren. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een belangenafweging, waarbij ons belang bestaat in een aansprekende vormgeving van de website.

De betreffende lettertypen worden geladen vanaf de servers van Google, die zich meestal in de VS bevinden. Het juiste niveau van gegevensbescherming wordt door Google gegarandeerd (lijstitem "Privacy Shield").

Amazon-webservices

Om veiligheidsredenen en om de bouwtijden van onze website te verkorten, hebben we bepaalde informatie, zoals scriptbibliotheken en CSS-bestanden, uitbesteed aan Amazon S3. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 letter f AVG). De aanbieder is Amazon Web Services Inc., 440 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, VS. Wanneer u onze website gebruikt, worden verzoeken (uw activiteiten) doorgestuurd naar servers van Amazon Web Services. Amazon Web Services is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de overgedragen IP-adressen en de bezochte webadressen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Amazon Web Services vindt u hier: https://aws.amazon.com/de/privacy/

Google Maps

We gebruiken Google Maps API op onze website, een kaartservice van Google om het adres van ons hoofdkantoor weer te geven. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens (uw IP-adres en, indien van toepassing, locatiegegevens) verzonden naar een server van Google in de VS. Daar worden de gegevens opgeslagen. Indien nodig zal Google de via Maps verkregen gegevens aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Wij hebben geen invloed op de gegevensoverdracht.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verzamelde gegevens en de gegevens die u hebt ingevoerd door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe providers.

Volgens haar eigen verklaring zal Google uw IP-adres niet koppelen aan andere Google-gegevens. Desalniettemin willen we erop wijzen dat het mogelijk is dat Google op basis van de ontvangen gegevens ten minste individuele gebruikers kan identificeren. Persoonlijke gegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de Google-website kunnen dus voor andere doeleinden worden verwerkt. Wij hebben hier geen invloed op. Als u bij Google bent ingelogd, kan Google uw bezoek aan onze website daar direct toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als u JavaScript in uw browser deactiveert, heeft u de mogelijkheid om de Google Maps-service te deactiveren en tegelijkertijd de gegevensoverdracht naar Google te voorkomen. In dit geval is de kaartweergave op onze site niet mogelijk.

De gegevensbeschermingsverklaring van Google en aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Cookiebot

Een dienst van Cybot A / S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna: cookiebot.com) wordt op onze website geladen.

We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te realiseren. Indien nodig zal de browser die u gebruikt persoonlijke gegevens doorgeven aan cookiebot.com. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG. Het legitieme belang ligt in het foutloos functioneren van onze website. Zodra het doel van de verzameling is bereikt, worden de gegevens verwijderd.Voor meer informatie over het omgaan met de overgedragen gegevens, zie het privacybeleid van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/
Door de uitvoering van scriptcode te deactiveren of door een scriptblokker te installeren, kunt u voorkomen dat cookiebot.com uw gegevens verzamelt en verwerkt.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de werking van onze website en voor het nakomen van contractuele verplichtingen jegens onze klanten en de behartiging van onze legitieme belangen.

Bij vragen van u buiten een actieve klantrelatie om, verwerken wij de gegevens voor verkoop- en reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden.

Vrijwillige informatie

Als u ons vrijwillig gegevens verstrekt, bijvoorbeeld in formulieren, en deze zijn niet vereist voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, verwerken wij deze gegevens in de gerechtvaardigde veronderstelling dat de verwerking en het gebruik van deze gegevens in uw belang is.

Ontvanger / overdracht van gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden over het algemeen niet aan derden verstrekt. In het bijzonder worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden voor hun reclamedoeleinden.

We kunnen echter serviceproviders gebruiken voor de werking van deze website of voor andere producten of diensten van ons. Hier kan het gebeuren dat een dienstverlener kennis krijgt van persoonsgegevens. Wij selecteren onze dienstverleners zorgvuldig - vooral met betrekking tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging - en nemen alle maatregelen die de wet op de gegevensbescherming vereist voor een toegestane gegevensverwerking.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, is dit terug te vinden in de voorgaande verklaringen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht op informatie over uw persoonsgegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie: 

info@hiltonengineering.nl

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij om uw begrip dat wij mogelijk bewijs van u nodig hebben waaruit blijkt dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Verder heeft u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke vereisten.

Een recht op gegevensoverdraagbaarheid bestaat ook in het kader van de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Verwijdering van gegevens

Over het algemeen verwijderen we persoonlijke gegevens als er geen behoefte is aan verdere opslag. Een vereiste kan met name bestaan ​​als de gegevens nog steeds nodig zijn om contractuele diensten te vervullen, garantie en, indien van toepassing, garantieclaims te controleren en deze te kunnen toekennen of verdedigen. In het geval van wettelijke bewaarplichten kan verwijdering pas worden overwogen nadat de betreffende bewaarplicht is verstreken.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

We herzien deze gegevensbeschermingsverklaring in het geval van wijzigingen aan deze website of andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. De actuele versie is altijd te vinden op deze website

Status: 30 Augustus 2021