Taal :
English Nederlands

Impressum

Hilton Engineering BV
Klipperweg 22
6222 PC Maastricht
Nederland

Tel: +31 (0)43 - 362 27 77
Fax: +31(0) 43 362 34 58

E-Mail: info@hiltonengineering.nl

Rechtsgeldige vertegenwoordiger
Dr. Ing. R.W. Diemont

Dossier nr.:
K.v.K. Maastricht nr. 14627530

BTW nr.:
NL 00.94.29.694.B01

Disclaimer

De informatie op de Hilton Engineering BV website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hilton Engineering BV kan er echter niet garant voor staan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door gebruiker wordt geraadpleegd. Ondanks de constante aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hilton Engineering BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enigerlei opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De informatie op de Hilton Engineering BV website wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden doorgevoerd.

Hilton Engineering BV behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Hilton Engineering BV website of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

De Hilton Engineering BV website bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere sites, welke zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en te goeder trouw zijn geselecteerd. Hilton Engineering BV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van deze sites, noch voor de software die gebruiker daarvan zou kunnen downloaden. Hilton Engineering BV aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het bezoek aan deze sites of het gebruik van informatie die via deze sites is verkregen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content op de Hilton Engineering BV website die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, kunt u mailen naar: info@hiltonengineering.nl

Webdesign, Webdevelopment & Hosting

RENDERFARMER STUDIOS
Internet Bureau Aachen

Voertuigen Gallerij

Hilton Firefighting Voertuigen